Intencje i katecheza na wrzesień 2023

Intencje

O dar wiary nadziei i miłości dla dzieci i młodzieży, aby w Jezusie Chrystusie i Jego Kościele odnajdywali wzór do naśladowania na drodze do nieba, o mądrość i roztropność dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia.

Katecheza