Czarny Dunajec

Czarny Dunajec to obecnie góralska wioska starająca się o odzyskanie praw miejskich, ponieważ ma piękną historię . Do lat trzydziestych XX wieku był miastem zanim Zakopane nim się stało. To właśnie wtedy na rzecz Zakopanego utracił prawa miejskie. Miejscowi górale dobrze to pamiętają i są dumni ze swej miejscowości. Znani są także ze swej religijności i przywiązania do Kościoła. Wśród wiernych była spora grupa ludzi którzy przyjeżdżali na czuwanie czcicieli świętego Ojca Pio do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. Dlatego też miejscowy proboszcz parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej ks. dziekan Krzysztof Kocot poprosił o relikwie naszego patrona, aby w jednej z najstarszych parafii na Podhalu prowadził wiernych do Boga. Dnia 14 lutego 2021 r. Roman Rusek kapucyn dokonał wprowadzenia relikwii św. Ojca Pio i wygłosił na wszystkich Mszach świętych okolicznościowe kazania. Bogu niech będą dzięki za to iż w kolejnej parafii w Polsce będzie istniała grupa osób, która pod opieką świętego stygmatyka będzie modliła się i wypraszała łaski dla swoich rodzin i całej Polski.