Intencje dla GMOP 2023

STYCZEŃ 2023
Grup Modlitwy: O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach.
LUTY 2023
Grup Modlitwy: Za chorych i cierpiących członków Grup Modlitwy Ojca Pio – o łaskę zdrowia,
wytrwałości i zaufania, a dla lekarzy o dar mądrości w rozpoznawaniu i leczeniu ich chorób.
MARZEC 2023
Grup Modlitwy: Za poczęte dzieci, aby mogły bezpiecznie rozwijać się pod troskliwą opieką rodziców, o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci w naszej Ojczyźnie.
KWIECIEŃ 2023
Grup Modlitwy: O umocnienie w wierze, Boże prowadzenie dla naszych biskupów, proboszczów, duszpasterzy, opiekunów i animatorów Grup Modlitwy Ojca Pio, aby wierni powołaniu i posłudze z ufnością szli za Jezusem Chrystusem w Jego Kościele.
MAJ 2023
Grup Modlitwy: Aby wszyscy członkowie i sympatycy Grup Modlitwy Ojca Pio podtrzymywali i ożywiali osobistą relację z Panem Jezusem Chrystusem przez Słowo Boże, Eucharystię i osobistą modlitwę.
CZERWIEC 2023
Grup Modlitwy: Dziękczynienie Bogu za życie, posługę i kanonizację św. Ojca Pio.
LIPIEC 2023
Grup Modlitwy: O dary i owoce Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, aby rozpoznawali we
współczesnym świecie prawdziwe wartości i nie ulegali zwodniczym ideologiom oraz o święte powołania dla młodzieży do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misji z naszych parafii i diecezji.
SIERPIEŃ 2023
Grup Modlitwy: O jedność, świętość i rozwój liczebny Grup Modlitwy Ojca Pio w Polsce i na świecie.
WRZESIEŃ 2023
Grup Modlitwy: O dar wiary nadziei i miłości dla dzieci i młodzieży, aby w Jezusie Chrystusie i Jego Kościele odnajdywali wzór do naśladowania na drodze do nieba, o mądrość i roztropność dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia.
PAŹDZIERNIK 2023
Grup Modlitwy: O umiłowanie modlitwy różańcowej i życie duchowością św. Ojca Pio dla członków i sympatyków Grup Modlitwy.
LISTOPAD 2023
Grup Modlitwy: Za zmarłych z naszych rodzin oraz członków Grup Modlitwy Ojca Pio, aby dzięki wstawiennictwu Maryi mogli dostąpić radości życia wiecznego.

GRUDZIEŃ 2023
Grup Modlitwy: O trwałe, święte małżeństwa i rodziny, aby były ostoją wiary, nadziei, miłości i wartości chrześcijańskich w Kościele Katolickim i naszej Ojczyźnie.