Rekolekcje dla czcicieli św. Ojca Pio w Kokoszycach

W dniach 26 – 28 stycznia 2024 roku odbywały się rekolekcje dla czcicieli św. Ojca Pio w archidiecezji katowickiej, w domu rekolekcyjnym w Kokoszycah. Dni skupienia prowadził br. Zdzisław Duma OFMCap. Zaś tydzień później w dniach 2-4 lutego 2024 roku miała miejsce druga seria rekolekcji, które prowadził br. Robert Krawiec OFMCap. Tematem tych obydwóch dni skupienia było motto: „Praca nad sobą we wspólnocie”. W weekendowych rekolekcjach więzło udział po kilkadziesiąt osób. Gośćcem specjalnym na tych spotkaniach był br. Piotr Szaro OFMCap z Katowic. Za całość zorganizowania rekolekcji wzięła odpowiedzialność już po raz kilkunasty p. Lidia Hercog. Modlimy zobaczyć i doświadczyć, że św. Ojciec Pio to wspaniały nauczyciel modlitwy. Swoim życiem pokazuje, jak wiele dobrego można uczynić, jeśli żyje się autentyczną modlitwą. Ojciec Pio modlił się i uczył modlitwy ludzi przykładem swojego życia. Stąd ważną cechą Grup Modlitewnych jest bezwzględna wierność Kościołowi. Grupy Modlitewne Ojca Pio są w Kościele, z Kościołem i dla Kościoła. Ważna dla członków Grup Modlitwy i ludzi, którzy cenią w sposób szczególny Ojca Pio, jest modlitwa przy jego relikwiach. Dlatego każda Grupa Modlitewna, ale też wiele parafii, stara się mieć w swoim kościele relikwiarz z relikwiami Ojca Pio. Te relikwie to cząstka bandaża ze śladami krwi, którym Ojciec Pio bandażował blizny – stygmaty krwawiące nieustannie przez pięćdziesiąt lat. Relikwie na co dzień są przechowywane w kościele czy kaplicy, ale jeśli zachodzi taka potrzeba, wędrują od domu do domu albo zanoszone są chorym do szpitala… W czasie naszych rekolekcji towarzyszyły nam wyjątkowe relikwie św. Ojca Pio w relikwiarzach, Jego rękawica oraz chusta (duży bandaż z krwią św. Ojca Pio). Inną formą pamiątki związanej z Ojcem Pio są „relikwie trzeciego stopnia”: płótno habitowe, które bracia z San Giovanni Rotondo kładą na grobie Ojca Pio i modlą się w intencji tych, którzy je otrzymają, a każdy członek grupy pragnie je mieć. Dla wielu czcicieli Ojciec Pio jest wielkim orędownikiem, stąd tak ważne jest posiadanie takich relikwii. Warto jednak pamiętać, że Ojciec Pio jest tylko pośrednikiem, najważniejsze to zaufać Panu Bogu. Ludzie chcą się modlić i wiele łask otrzymują za wstawiennictwem Ojca Pio. Trzeba tylko im w tym towarzyszyć. Św. Ojciec Pio działa i za jego wstawiennictwem można rozwiązać nawet najtrudniejsze sprawy, co potwierdzały świadectwa uczestników tych rekolekcji. (rk)

WSPIERAMY DZIEŁO POMOCY ŚWIĘTEGO OJCA PIO W KRAKOWIE

W dniach od 25 do 28 listopada Grupy Modlitwy Ojca Pio z diecezji
sandomierskiej podjęły akcję pomocy rzeczowej dla podopiecznych
Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie. Od dziesięciu lat
podejmowane są przez nasze wspólnoty różne formy wsparcia dla
dzieła prowadzonego przez braci kapucynów z prowincji Krakowskiej.
Najczęściej zbierana jest odzież, leki oraz żywność o przedłużonym
terminie przydatności. W tym roku zbiórkę odzieży
przeprowadzaliśmy dwa razy. Pierwsza miała miejsce w maju oraz
druga przeprowadzona pod koniec listopada. Jak widać potrzeby są
bardzo duże i różnego rodzaju. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w
Krakowie powstało prawie 20 lat temu. Niesie pomoc najuboższym i
wykluczonym , osobom w kryzysie bezdomności. Każdorazowe akcje
organizowania zbiórki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
społeczności, w których działają Grupy Modlitwy Ojca Pio.
Przekazujący swoje wsparcie wykazują wielką życzliwość i troskę
zarówno o potrzebujących jak też o prowadzących braci kapucynów.
Do każdej organizowanej akcji w naszej diecezji włącza się większość
istniejących wspólnot. Podobnie było i tym razem .W zbiórce odzieży
uczestniczyły wspólnoty z: Bidzin, Jeżowego, Janowa Lubelskiego
(parafia św. Jadwigi Królowej),Lipy, Niska (parafia św. Józefa), Nowej
Dęby(parafia Matki Bożej Królowej Polski), Rytwian, Samborca oraz
Stalowej Woli (parafia św. Floriana i parafia Zwiastowania Pańskiego).
Sam pomysł organizowania takiej formy pomocy zrodził się w Grupie
Modlitwy Ojca Pio w naszej parafii, tu wśród braci kapucynów. Może
dlatego też Dzieło Pomocy Ojca Pio w Krakowie jest nam tak bardzo
bliskie i dobrze znane. O tej formie pomocy bezdomnym mówią
odwiedzający nas bracia, którzy na co dzień opiekują się
potrzebującymi. W czerwcu każdego roku z naszej parafii

organizowana jest pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie – Łagiewnikach na całonocne czuwanie Grup Modlitwy
Ojca Pio i jego czcicieli. Przy tej okazji już dwukrotnie odwiedziliśmy
Dzieło Pomocy Ojca Pio prowadzone przez naszych braci kapucynów.
Możliwość zobaczenia z bliska tej pracy, zaangażowania i organizacji
pomocy osobom potrzebującym jeszcze bardziej zachęca i przekonuje
do wspierania czynienia dobra.
W pomoc angażują się osoby z takich parafii i miejscowości gdzie nie
ma Grupy Modlitwy Ojca Pio, tak jak pani Lucyna z Gorzyc czy osoby
które przywiozły zebraną odzież ze Zdziechowic koło Zaklikowa do
naszej klasztornej parafii. Często jesteśmy pytani kiedy będzie
zbierana odzież?
Pewna osoba chcąca pozostać anonimową przekazała ofiarę
pieniężną na rzecz prowadzonego dzieła. Ktoś z kolei zapytał czy
można w jakiś sposób pomóc w transporcie tych darów. Ostatecznie
podczas tej akcji zebrano około 2.5 tony bardzo potrzebnych rzeczy.
Pierwszy transport wyjechał 30-tego listopada, a następny 18-tego
grudnia jak widać na załączonym zdjęciu. W imieniu korzystających z
tej pomocy oraz organizatorów składamy serdeczne podziękowanie
wszystkim darczyńcom i tym którzy w różny sposób propagują nasze
akcje. Bardzo dziękujemy osobom zaangażowanym w pomoc przy
załadunku i zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.
Marek Spasiuk

„Dzieciątko Jezus niech zawsze niepodzielnie panuje w Waszym sercu, niech je wypełni i obdarzy całą swoją czułością…”  Św. Ojciec Pio

Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” Boże Narodzenie, 25 XII 2023 r.

Kochani Sympatycy, Czciciele, Kapłani, Animatorzy i Członkowie Grup Modlitwy Ojca Pio w Polsce!

Minionym Adwentem rozpoczęliśmy w Kościele Katolickim w Polsce kolejny rok formacyjny 2024 pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. W tym roku formacyjnym wraz z całym Kościołem w naszej Ojczyźnie chcemy „postawić pierwsze kroki ku lepszej odnowie Kościoła”. Chcemy podjąć refleksję nad jakością swojej przynależności, bycia i zaangażowania w Kościele Chrystusowym i Grupach Modlitwy Ojca Pio. Chcemy odkrywać piękno i bogactwo Kościoła Bożego w sobie, naszych rodzinach, parafiach i we wspólnocie modlitewnej. Chcemy bardziej, świadomiej, odważnej poznawać i angażować się w istotę, zadania i misję Bożego Kościoła.

Program duszpasterski pt.: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” rozważajmy w pięciu wymiarach: – teologiczno – pastoralnym (czytając i słuchając Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, wypowiedzi i listów św. Ojca Pio), – liturgicznym (biorąc udział w nabożeństwach różańcowych i drogach krzyżowych, modlitwach do Świętego Stygmatyka, adoracjach, czuwaniach…itd), – homiletycznym (kazania, rozważania kapłanów), – katechetycznym (konferencje tematyczne kapłanów i animatorów), – maryjnym (naśladownictwo cnót Matki Bożej).

Odkrywajmy Świętego Stygmatyka w jego byciu w Kościele i dla Kościoła. „Jeśli Bóg jest naszym Ojcem – pisał św. Ojciec Pio – to również Kościół powinien być naszą Matką. Matkę, poprzez którą odradzamy się do nowego życia w Bogu. Matkę powinno się kochać. Być w Kościele oznacza być z Jezusem. Nie da się rozdzielić Jezusa od założonego przez Niego Kościoła. Po miłości do Pan Jezusa zalecam taką samą miłość do Kościoła, który jest Jego Oblubienicą. Oto, ta droga i słodka, Gołąbka powoduje narodziny młodych gołąbków Oblubieńcowi – Jezusowi”.

Chciejmy w tym roku bardziej włączyć się w różne wydarzenia duszpasterskie w naszych parafiach, diecezjach i rejonowych spotkaniach Grup Modlitwy Ojca Pio. Chciejmy osobiście bardziej poznawać, pokochać i pokazać innym, co dobrego mamy w naszym Kościele Katolickim, parafiach i Grupach Modlitwy. Przecież nie tyle do Kościoła chodzimy, ale ten Kościół stanowimy… Kościół jako wspólnotę bosko-ludzką tworzą: święci w niebie, zmarli w czyśćcu i my pielgrzymujący tu na ziemi. „Każdy chrześcijanin jest miniaturą Kościoła” – uczył św. Piotr Damiani.

Nie będzie odnowy przynależności do Kościoła w nas bez wytrwałej modlitwy, otwarcia się na Słowo Boże i przyjmowania Sakramentów oraz uczestnictwa w naszych spotkaniach formacyjnych Grup Modlitwy. To jest absolutne źródło naszej odnowy i wzrostu! Sami umocnieni wiarą, wiedzą, modlitwą i miłością do Pana Jezusa oraz Jego Kościoła zabiegajmy o dobro duchowe również dla innych. „Pamiętajmy – pisał św. Ojciec Pio – że Serce Pana Jezusa powołało nas nie tylko dla naszego uświęcenia, ale także dla uświęcenia innych dusz. Jego serce chce, abyśmy Mu pomagali w zbawianiu dusz”. Szczególną potrzebą w tym roku formacyjnym niech będzie dla nas troska o wiarę w Boga i przynależność do Kościoła Katolickiego wśród dzieci i młodzieży. Naszym pierwszym celem jest ewangelizacja, pozyskanie tych, którzy od Boga i Kościoła odeszli, albo się zdystansowali… Z jednej strony chciejmy umocnić się i zaangażować w Kościele Katolickim i Grupach Modlitwy, a z drugiej pragnijmy dotrzeć, pomóc i zaprosić inne osoby do naszych wspólnot. Z pomocą Ducha Świętego niech wszystkie Grupy Modlitwy Ojca Pio dla nas i dla innych osób staną się miejscami doświadczenia miłości Bożej i ludzkiej oraz wyrazem troski o nich Kościoła Katolickiego. Drodzy! Dziękuję Wam wszystkim za tworzenie Grup Modlitwy Ojca Pio i zaangażowanie w ich duchowy oraz liczebny rozwój. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi Nowy Rok 2024, nasze życie i Grupy Modlitwy Ojca Pio!

Serdecznie zapraszamy Was na: Ogólnopolskie Czuwanie dla GMOP w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach (15 VI 2024 r.), Ogólnopolski Kongres dla Animatorów i Moderatorów GMOP w Tenczynie (13-15 IX 2024 r.), Kongres dla Animatorów i Moderatorów GMOP (dla Północnej części Polski) w Gdańsku (12 X 2024 r.), Czuwanie dla GMOP w Częstochowie (28 IX 2024 r.), Czuwanie dla GMOP w Warszawie Gocławiu (18 V 2024 r.), Rekolekcje dla GMOP w Tenczynie (22-24 XI 2024 r.).


Z wdzięcznością i modlitwą br. Robert Krawiec OFMCap,
krajowy koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio.
www.ojciecpio.pl   www.gmop.pl

Katecheza Styczeń 2023+Dzień Wierności 22 stycznia 2024

Drodzy przyjaciele,

życzymy Wszystkim szczęśliwego Nowego Roku 2024, pragniemy przypomnieć, że 22 stycznia przypada rocznica obłóczyn zakonnych św. Ojca Pio.

W tym dniu, wspólnym dla wszystkich Grup Modlitwy Ojca Pio na całym świecie, będziemy obchodzić Dzień Wierności: będzie to okazja do odnowienia naszych obietnic chrzcielnych, nowego życia, boskiego życia otrzymanego w Chrystusie.

W załączniku przesyłamy czwarty rozdział katechezy : Wierność Słowu oraz tekst Obrzędu złożenia obietnicy wierności przeznaczony na ten rok.

Jeśli chcielibyście, możecie przesłać nam do 12 lutego (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub WhatsApp) zdjęcia i świadectwa z tego wyjątkowego spotkania.

Wszystkie zdjęcia, które otrzymamy do tej daty, zostaną opublikowane na stronie internetowej Grup Modlitwy Ojca Pio oraz na Facebooku.

Serdeczne pozdrowienia dla Wszystkich

Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio

____________________________________

Viale Cappuccini 172
71013 S. Giovanni Rotondo FG
Tel. +39 0882 410486 – Tel. +39 0882 410252 

Whatsapp +39 344 1115695

e-mail: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it
sito internet: www.operapadrepio.it/gruppidipreghiera

facebookwww.facebook.com/gruppidipreghiera/

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1wQZVwVCaDKBRpWIWSFXf5Si3SABqFcDk

Ćwiczenia duchowe: Rady Ojca Pio dla jego duchownych dzieci.

Ojciec Pio jako doświadczony kierownik i spowiednik dawał wiele rad swoim duchowym dzieciom. Czynił to zarówno podczas posługi w konfesjonale, w czasie rozmów, jak i w listach, których pisał bardzo wiele. Jedną z jego duchowych córek z którą korespondował była Raffaelina Cerase.

W poniedziałek, 4 grudnia 2023 r., w „Ćwiczeniach duchowych” br. Robert Krawiec, kapucyn, Asystent Krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio w Polsce przytaczał kilka rad duchowych, jakie możemy praktykować, jeśli chcemy wzrastać w naszym życiu wiary i modlitwy.

https://przemyska.pl/2023/12/04/cwiczenia-duchowe-rady-ojca-pio-dla-jego-duchowych-dzieci/

Słuchanie Chrystusa, słowa Ojca

Drodzy czciciele św. Ojca Pio,

w załączniku przesyłamy grudniową katechezę: „Słuchanie Chrystusa, słowa Ojca„.

Pozdrawiamy Wszystkich bardzo serdecznie

 CENTRUM GRUP  MODLITWY OJCA PIO

____________________________________________


Viale Cappuccini 172
71013 S. Giovanni Rotondo FG
Tel. +39 0882 410486 – Tel. +39 0882 410252 

Whatsapp +39 344 1115695

e-mail: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it
sito internet: www.operapadrepio.it/gruppidipreghiera

facebookwww.facebook.com/gruppidipreghiera/