Pokój i dobro!

18 maja 2020 r. – stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II

                „naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu” – głosi uchwała.
                                                        Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

                                               
W roku 15 rocznicy odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II Wielkiego
                                                                            42 lata od wyboru na papieża
                                                                            39 lat od zamachu na jego życie

                         Przypomnijmy ważne daty dla Kościoła:

1 maja 2011 roku – beatyfikacja Jana Pawła II                                                              

27 kwietnia 2014  roku – kanonizacja Jana Pawła

Bojaźń, która leży u początku

O jakże jesteś związane miejsce mojego mijania z miejscem narodzin…
Zamysł Boga spoczywa w twarzach przechodniów,
a głębia jego podąża za tokiem powszednich dni –
Obsuwając się w śmierć, odsłaniam oczekiwanie
i oczy utkwione w jedno miejsce
i w jedno zmartwychwstanie (…)Karol Wojtyła

Kochani!
Nadchodzące dni obfitują w wielkie wydarzenia, bo patronują im wielcy Święci. Wydarzeń w życiu Kościoła jest znacznie więcej. Nie sposób o wszystkich pisać, a i przedstawione wątki są ledwie zachętą do własnych poszukiwań. Rozpoczęliśmy od wielkiego JUBILEUSZU – 1OO URODZIN KAROLA WOJTYŁY, papieża JANA PAWŁA II. Ciepło się robi w naszych polskich sercach, gdy o Nim myślimy i mówimy!

Wybierzmy się do Wadowic, gdzie wszystko się zaczęło:)

Karol Józef Wojtyła (Jan Paweł II) urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako syn Karola Wojtyły i jego żony Emilii z Kaczorowskich. Atmosfera panująca w domu rodzinnym, jego otoczenie, dzieciństwo i bliskie osoby silnie wpłynęły na rozwój duchowy i intelektualny przyszłego Papieża.

Na tych stronach przypomnisz sobie dzieciństwo przyszłego papieża, jego młodość, kapłaństwo, pielgrzymki, istotne tematy pontyfikatu i całe kalendarium. Nie żałuj czasu. Spędź go z naszym Papieżem, świętym  papieżem!
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach powstawało stopniowo. Od narodzin pomysłu do realizacji marzeń upłynęło wiele lat. Ale tu wszystko się zaczęło. Tutaj był jego pierwszy dom.
Czytaj i oglądaj:https://domjp2.pl/jan-pawel-ii/dziecinstwo-jana-pawla-ii/
Czytaj i oglądaj: https://domjp2.pl/o-muzeum/Modlitwy do św. Jana Pawła II: https://wduchuswietym.com/modlitwyjp

Na str. ojciecpio.pl w zakładce”Nauczanie Kościoła” znajdziesz wszystkie encykliki Papieża.

Nasz Rodak zachwycił cały świat, zachwyt trwa niezmiennie do dzisiaj i na pewno będzie trwał do końca czasów Kościoła. Przykład jego życia, świadectwo wiary oraz wszystko, co czynił jako kapłan i papież doprowadziło go do świętości. „Santo Subito”!
Jaka to łaska dla naszego pokolenia, że żyliśmy w Jego czasach!

Wspominanie Proboszcza całego świata, który odbył 104 pielgrzymki, w tym 8 do Polski, jest jak wrzucanie kamienia do wody – zatacza coraz szersze kręgi i końca nie widać!

Do świadectwa życia i wiary umiłowanego Papieża, którego donośny głos u schyłku życia zanikł, dodajmy wymowne świadectwo milczenia ostatnich dni. Do świadectwa radości życia w pełni zdrowia dodajmy świadectwo cierpienia, a u schyłku życia – umierania…
Cały świat z zapartym tchem i oczyma pełnymi łez wyczekiwał cudu. Oczekiwany cud nie nastąpił, bo przyszedł czas NARODZIN DLA NIEBA.

Jan Paweł II zostawił nam wiele innych świadectw: umiłowania Ojczyzny Matki, przyjaźni do młodzieży i wierności swoim przyjaźniom, wymagania od siebie i zachęty nas, aby wymagać od siebie. Czytając Testament Papieża odnosi się wrażenie, że już dużo wcześniej myślał o tym dniu narodzin dla Nieba. Całym życiem przygotowywał się do niego jak do wyprawy w Tatry, które tak bardzo kochał.

ŚW. JANIE PAWLE II PAPIEŻU
Świadku miłości Boga i człowieka
Zanurzony w Bożym miłosierdziu
Szafarzu Bożych tajemnic, które Bóg przez Ciebie wypełnił
Apostole Bożego Miłosierdzia, obalający mocą Słowa Bożego mury komunizmu
Przykładzie całkowitej ufności i zawierzeniu Bogu, modlitwy i przebaczenia
Miłośniku Maryi związany z wydarzeniami w Fatimie
Orędowniku słabych, chorych i cierpiących
Papieżu broniący życia i rodziny
W przedziwny sposób związany z naszym Patronem św. O. Pio
Nasz drogi Ojcze, Pasterzu, Kapłanie, Bracie, Przyjacielu!

Pokazałeś nam prawdziwy sens życia i drogę do Nieba.

CAŁKOWICIE ODDANY MARYI – „TOTUS TUUS MARYJO”!
KOCHAMY CIĘ!
OPIEKUJ SIĘ NAMI Z NIEBA.

Załącznik 1. Biografia
Najważniejsze fakty z życia Karola Wojtyły do czasu wyboru na Papieża

Załącznik 2.  Jan Paweł II – Papież rekordówZałącznik 3. Wybrane słowa Jana Pawła II na dzisiejsze czasy

ŚWIADECTWO WIARY I CNOTA WYTRWAŁOŚCI

„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.
(J 15,26-16,4a)

Słowo Boże prowadzi nas dzień po dniu. Pan Jezus, poprzez pouczenia i obietnicę zesłania Ducha Prawdy, umacnia serca Apostołów w ich trudzie głoszenia Dobrej Nowiny. Wspaniałe świadectwo daje nam św. Paweł, który podczas swoich podróży misyjnych miał wielu przeciwników, przeżył kamieniowanie, a jednak wrócił tam, gdzie był prześladowany i odnalazł Boży pokój. Skąd czerpał siły? Św. Paweł zrozumiał, że tylko życie z Jezusem jest najwyższą wartością! Ta myśl i to pragnienie pozwoliły mu odważnie znieść wszelkie próby i przeciwności, pokonać lęk przed człowiekiem i wszelkimi konsekwencjami głoszenia prawdy, znieść nienawiść i wszelkie upokorzenia. Jednym słowem – WYTRWAĆ w WIERZE. Dlatego u schyłku życia mógł powiedzieć znamienne słowa:

 „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.  Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.” (2 Tm 4, 7-8)
Św. Paweł pisze: wiary ustrzegłem…Łatwo jest pouczać innych, utwierdzać ich w wierze, pięknie mówić o Bogu. Ale jeśli za tym nie idzie świadectwo życia i właściwy przykład, stajemy się niewiarygodni. Dostrzegasz ten wewnętrzny „zgrzyt”, drogi Bracie i Siostro w Chrystusie?
Jeżeli samemu się straci wiarę, to na nic zda się walka o innych.
Czy w tym trudnym czasie ostatnich dwu miesięcy ustrzegliśmy wiary swojej i innych…?
„Daj mi, o Jezu, i zachowaj we mnie tę żywą wiarę, która kazałaby mi wierzyć i działać tylko dla Twojej miłości. A to jest pierwszy dar, który Ci składam…” / św. O. Pio

W naszej Grupie Modlitwy jest pobożna pani, która przed wirusem codziennie była w kościele na Mszy św. Do dziś nie wyszła z domu, nie była u spowiedzi wielkanocnej i boi się wyjść, nawet do kościoła. Codziennie uczestniczy we Mszy św. transmitowanej z Łagiewnik i przyjmuje Pana Jezusa duchowo. Zapamiętała z ogłoszeń, że jest usprawiedliwiona…
Czy to wystarczy…?

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

KKK 675 Odstępstwo
Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących (Por. Łk 18, 8; Mt 24, 12). Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię (Por. Łk 21,12; J 15,19-20). odsłoni „tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele (Por. 2 Tes 2, 4-12; 1 Tes 5, 2-3; 2 J 7; 1 J 2, 18. 22).

Jezus nigdy nie ukrywał przed swymi uczniami prawdy o cierpieniu, ani prawdy o tym, że stanie się to także ich udziałem. Nie ukrywał tego, iż dojdzie do rozłamu pośród wyznawców, którzy będą sądzili, iż oddają cześć, choć gnębią uczniów.

Czy biorę pod uwagę,  że taki dzień próby może być moim udziałem…? 
Przez wiele ucisków trzeba wejść do Królestwa Bożego…

Przez wiele ucisków przeszli Patroni tego tygodnia, wielcy Świeci: Jan Paweł II, Andrzej Bobola i Rita. Każde z nich miało inną misję do wypełnienia w swoich czasach. Odznaczali się jednak wspólnymi charyzmatami: wiernością Bogu po mimo przeciwności i wytrwałością w wierze do końca! Bóg był z nimi!

„Żywa wiara, ślepe zaufanie i całkowite przylgnięcie do władzy ustanowionej przez Boga nad tobą, to właśnie jest Światło, które oświetlało kroki ludu Bożego na pustyni. To właśnie jest światło, które zawsze świeci każdej duszy miłej Bogu Ojcu.” / św. O. Pio 

Zadajmy sobie dziś kilka pytań:
– Jak wygląda moja wiara, czy jest wytrwałym biegiem, czy jest walką o prawdę, dobro, piękno, miłość?
– Jakie są dziś moje „owoce” pandemii: lęk przed kościołem, Panem Bogiem, komunią do ust?
– Czy boli mnie widok pustych kropielnic? Wody święconej boi się nawet diabeł…
– Wokół jakich tematów krążą moje myśli?
– Czy Bóg jest w moim życiu na pierwszym miejscu?
– Jak wygląda moje życie sakramentalne?
– Jakie miejsce w moim życiu duchowym zajmuje osoba Matki Najświętszej?
– Czy żyję duchowością św. O. Pio i jak to czynię?

Jak wielu z nas zadawala się wygodą zacisza domowego, albo nie wyszło z lęku przed śmiercią! Przecież Bóg, jeśli zechce, zabierze nas z jakiegokolwiek innego powodu, nie musimy czekać na wirusa!

Spotykają nas trudności…Może kiedyś bedziemy będziemy wytykani, wyszydzani, ale dziś wracajmy do kościoła i sakramentów świętychNajświętsze wartości są w Kościele! Modlitwa i post przynosi nawrócenie, jałmużna gładzi wszystkie grzechy…
Ratuj swoje serce, swoją rodzinę, Ojczyznę i świat! Głoś z gorliwością i odwagą, a nagrodą będzie wieniec zwycięstwa i radość życia w Niebie. Wytrwajmy w wierze!
”Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” (Hbr 4,12)

Jeśli jednak nie żyjemy Słowem Bożym, to co – Kto,  osądzi w prawdzie i miłości nasze pragnienia i myśli?

Załącznik 4. W szkole Ojca Pio – Biblia 3.

Św. O. Pio powiedział:„Uświęcaj siebie i uświęcaj innych.” Zaczynajmy codziennie od siebie, bo czym podzielimy się z bliźnim, skoro – mówiąc za św. O. Pio – „serce lubi dzielić się tym, czym jest wypełnione..”?

Nasz Patron zachęca również:„Staraj się zawsze, by w tobie obumierał stary człowiek, gdyż on nieustannie próbuje odżywać. Jeśli chcesz lepiej spełnić Boże zamierzenia, coraz bardziej troszcz się o postawę pokory, większej ufności wobec Boga, o większe oddanie się Jemu, mniej kochaj wygodnictwo życiowe i przesadny szacunek dla swojej osoby. Okazuj wielkoduszność w służbie Bożej i to w coraz wyższym stopniu, a współczucie wobec braci wygnania. We wszystkim niech Ci towarzyszy Jezus i Maryja.” 

16. maja wspomnienie Andrzeja Boboli, Patrona Ojczyzny

Oddaliśmy pierwszeństwo naszemu umiłowanemu Papieżowi, ale chronologicznie świętowanie rozpoczął w sobotę św. Andrzej Bobola.

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!  Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława,
patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie.
Twoje życie dopełniło się męczeństwem w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś.
Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie.
Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. 31 lipca 1611 r., w wieku 20 lat, wstąpił do jezuitów w Wilnie. Andrzej wyróżniał się żarliwością o zbawienie dusz. Dlatego był niezmordowany w głoszeniu kazań i w spowiadaniu. Jego gorliwość, którą określa nadany mu przydomek „łowca dusz – duszochwat”, była powodem wrogości ortodoksów. W czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał…
Uroczystego ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski dokonał kard. Józef Glemp w Warszawie podczas Mszy świętej w sanktuarium ojców jezuitów, w którym są przechowywanie relikwie Świętego, 16 maja 2002 r.

Całość – Załącznik 5. Życiorys św. Andrzeja Boboli

Św. Andrzej Bobola – Patron Polski
https://www.youtube.com/watch?v=0NJGqIEpEeE

Św. Andrzej Bobola – Ukrzyżowany bez Krzyża
https://www.youtube.com/watch?v=cqCsaY8pnWc

Św. Andrzej Bobola w dziejach Polski –Rozmowy niedokończone
https://www.youtube.com/watch?v=AT9eGo57Bxw

Św. Andrzej Bobola nadzieja dla Polski, cz. 1 (2)
https://www.youtube.com/watch?v=XjQ6NDCA7lM

Modlitwy przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli: https://adonai.pl/modlitwy/?id=19
Linki do stron o św. Andrzeju Boboli: http://www.strachocina.przemyska.pl/www_old/sanktuarium-linki.html

22. maja wspomnienie św. Rity

Pozdrawiam Cię święta Rito, napełniona miłością i pokojem, przykładzie każdej wszelkiej cnoty, wierna  uczennico Chrystusa. Pomóż nam, patronko rodziny i przebaczenia, uwierzyć, że dla Boga wszystko jest możliwe i wspomagaj nas w każdej potrzebie. Amen.

Dla czcicieli pokornego kapucyna O. Pio św. Rita jest ważną Świętą. Ją to bowiem czcił nasz Patron i przez jej wstawiennictwo się modlił (patrz Modlitewnik czcicieli ojca Pio – Nowenna do św. Rity.) Na pewno wśród Was, czytających te słowa jest wielu, którzy mieli radość nawiedzenia tego szczególnego miejsca. Nasza G.M.O.Pio miała łaskę pielgrzymowania do św. Rity wraz z śp. o. Bogusławem Piechutą, który na naszą prośbę po raz pierwszy umieścił Cascię na swoim pielgrzymkowym szlaku (2011 r.)

Pamiętam ten upalny i męczący dzień, deszcz „wisiał w powietrzu” od samego rana. U św. Rity spędziliśmy kilka godzin spoglądając z niepokojem w niebo. Zdążyliśmy ze wszystkim: Mszą św., osobistą modlitwą, zakupami w czasie wolnym, posiłkiem i zajęciem miejsc w autokarze. Podczas zamykania drzwi zaczęły padać rzęsiste krople, a już w kilka sekund nie było widać świata. Tak to św. Rita ugościła nas do końca. Uniknęliśmy całkowitego przemoczenia i kilkugodzinnej jazdy w mokrych rzeczach. Może byłeś z nami wtedy, drogi Bracie – Siostro w Jezusie, i pamiętasz?

Najważniejszymi miejscami związanymi ze św. Ritą są umbryjskie miasteczka – Cascia i Roccaporena. W Roccaporena – w której Święta przyszła na świat ok. 1380 r. w rodzinie ubogich górali i przez dłuższy czas mieszkała…Święta Rita to jedna z najbardziej znanych i popularnych świętych na świecie. Nazywana jest świętą od spraw trudnych i beznadziejnych. Dlaczego? Odpowiedź znajdziesz w materiałach poniżej.

Całość – Załącznik 6. Życiorys św. Rity

22 maja – w rocznicę narodzin dla nieba – we wszystkich miejscach kultu Świętej odbywa się specjalne nabożeństwo połączone z tzw. Błogosławieństwem Róż.

Św. Rita film fabularny :https://gloria.tv/post/dS1rGScH4oJ93oQfmrrMpPQ3o

Film dokumentalny: https://www.youtube.com/watch?v=MhgsPQsI4PY

Najważniejsze modlitwy do św. Rity: https://modlitwy24.pl/najwazniejsze-modlitwy-do-sw-rity/

oraz: https://sw-rita.pl/modlitwy/

PRZYPOMNIJMY INFORMACJE:
– Od naszego moderatora O. Romana  Ruska:
W  tym roku nie będzie czuwania w Łagiewnikach z wiadomych względów, natomiast będziemy się łączyć przez Internet.
Posyłam link na którym można będzie na żywo oglądać czuwanie ze św. O. Pio  doroczne czuwanie 14 czerwca, które normalnie odbywało się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia  w Łagiewnikach.  Odbędzie się i jedno i drugie  w godzinach od 20.00 do 2.00 w nocy.

Wcześniej z okazji urodzin św. O. Pio 25 maja 2020 także będziemy się wspólnie modlić  w godz. od 20.00 do 1.00 w nocy.  Serdecznie wszystkich czcicieli świętego O. Pio zapraszam. br Roman Rusekhttps://www.youtube.com/watch?v=3FPiYp5SrzM

– Wszystkie materiały, które otrzymujecie w tej poczcie, materiały formacyjne dla GMOPio na dany miesiąc, ciekawe filmy dokumentalne i fabularne o św. O. Pio, oraz inne znajdziecie na stronie: ojciecpio.pl
Istnieje również możliwość złożenia intencji na Mszę świętą.
Jak pamiętacie, to nasza nowa strona, budowana na bieżąco, prosimy o modlitwę, aby Boży Duch ją prowadził.

Dołączmy wszyscy swoje intencje i przez wstawiennictwo Świętych tego tygodnia, wraz ze św. O. Pio, módlmy się z wiarą i ufnością,
w pokorze serca:

Ojcze nasz….Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu….Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
św. O. Pio, wszyscy nasi Patroni – módlcie się z nami i za nami…


Pięknego świętowania

Szczęść Wam Boże!

Bogusława Biernat
animator G. M. O. Pio
par. Ducha Świętego
Wrocław