Sosnowiec

W dniach 20-23 grudnia 2020 roku w sosnowieckiej katedrze miało miejsce ważne wydarzenie w historii diecezji sosnowieckiej. W imieniu księdza biskupa diecezjalnego Grzegorza proboszcz katedry poprosił o relikwie świętego Ojca Pio. Po trzydniowym przygotowaniu rekolekcyjnym prowadzonym przez br. Romana Ruska kapucyna, relikwie świętego stygmatyka zostały uroczyście wprowadzone do tej pięknej świątyni, gdzie mają swoje miejsce w bocznym ołtarzu, gdzie także znajduje się obraz tego świętego namalowany specjalnie na powitanie relikwii. Samej uroczystości w dniu 23 XII przewodniczył sam biskup ordynariusz Grzegorz a br. Roman wygłosił kazanie do wiernych zachęcając do wstąpienia do nowej grupy czcicieli św. Ojca Pio. Grupa taka powstała i odbyło się pierwsze spotkanie. Cieszy fakt, że także w katedrach diecezjalnych św. Ojciec Pio ma miejsce oraz swoje duchowe dzieci, które wraz  nim będą modlić się o silną wiarę dla diecezjan. Br. Roman Rusek OFMcap