Szczecin

R e k o l e k c j e a d w e n t o w e 2021 podsumowanie

W dniach 5- 7 grudnia 2021 w parafii p.w. Św. Rodziny w Szczecinie odbyły się rekolekcje adwentowe ze Świętym Ojcem Pio, prowadzone w przez Ojca Romana Ruska. Dla naszej grupy modlitwy Św. Ojca Pio miały wymiar szczególny, gdyż grupa obchodzi swoje dwudziestolecie istnienia. Wiodącym tematem tegorocznych rekolekcji było przebaczenie i pojednanie. Ojciec Roman ukazał w prosty, acz niezwykle życiowy sposób, jak istotne jest przebaczenie i pojednanie w rozwoju duchowym człowieka. Posiłkując się przykładami z drogi życiowej O.Pio uświadomił nam kwestię zwykle niedostrzeganą, a tak oczywistą- iż chcąc wybłagać przebaczenie u Boga dla nas samych, powinniśmy najpierw wybaczyć sami tym, którzy nas skrzywdzili. Św. Ojciec Pio był wyjątkowym spowiednikiem, często spowiadał przez 16 godzin dziennie, przez Jego konfesjonał przewinęło się ponad 1 mln 800 tys ludzi, i do każdego serca trafiał niezwykle celnie. Często odsyłał penitentów, aby lepiej przygotowali się do tego sakramentu, powtarzając im,że przecież sami przyszli tu prosić Boga o przebaczenie, a nie potrafią przedtem wybaczyć tym, którzy wobec nich zawinili. Wszak modlimy się codziennie, zawierając w modlitwie OJCZE NASZ prośbę : odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom….To nasze przebaczenie ludziom , jest niezbędne, aby i nam Bóg wybaczył. Skoro sami błagamy Boga o miłosierdzie ,to i my powinniśmy umieć je bliźniemu okazać. Jak trafnie zauważył Ojciec Roman, nie chodzi tu o zmianę uczuć, emocji i nastawienia do winowajcy, często trudną, a nawet niemożliwą, a o wybaczenie. Tylko ono pozwoli nam osiągnąć spokój ducha, i samym skutecznie prosić o Boże miłosierdzie. Nie jest to doświadczenie łatwe, zwykle związane z cierpieniem, ale po jego dokonaniu radość z doświadczenia miłosierdzia Bożego jest wynagrodzona stokrotnie. Św. Ojciec Pio często odsyłał grzeszników, aby najpierw nauczyli się wybaczać bliźniemu, a potem wrócili do Niego.Bywało,że wracali, po latach, doświadczając skutecznego rozgrzeszenia. Żyjemy w trudnych czasach, i praktycznie te słowa dotyczą każdego z nas . Nie ma człowieka na ziemi, niezależnie od wieku,który nie musiałby czegoś komuś wybaczyć, a i sami powinniśmy rozważyć, czy nie powinniśmy prosić kogoś o wybaczenie. Takie spojrzenie w głąb siebie jest niezwykle pomocne , bowiem pozwala skupić się na doskonaleniu naszego rozwoju duchowego w drodze po wieczne zbawienie.

Pojednanie, to kolejna ważna kwestia poruszana w naukach rekolekcyjnych. To kolejne doświadczenie, następujące po przebaczeniu. Ludzie często mylą te doświadczenia, które choć odmienne, są sobie bardzo bliskie. Aby nastąpiło pojednanie, musi mieć miejsce przebaczenie. Szczególnie ważnym staje się to , gdy rozważamy je w aspekcie życia rodzinnego. Św. Ojciec Pio uważał rozwody za niedopuszczalne i podkreślał stale, że o pojednanie w małżeństwie należy do skutku zabiegać. Ma to szczególne znaczenie w naszych czasach, w których trwały związek, życie razem do śmierci, jest przez ludzi młodych niedoceniane, a nawet lekceważone,zbyt często uważane za niewarte zachodu. A w tym wypadku, jak głosił Ojciec Pio, pojednanie to najlepsza droga do szczęścia wiecznego.
Ojcze Romanie, dziękujemy za tak uniwersalne przesłanie, skłaniające do przemyślenia ,co każdy z nas powinien zrobić ze swoim życiem, jak skutecznie błagać, i jak uzyskać Boże miłosierdzie. Jak osiągnąwszy dzięki przebaczeniu spokój ducha, gorliwie dążyć do zbawienia.

Szczecin, 5-7 grudnia 2021