WSPIERAMY DZIEŁO POMOCY ŚWIĘTEGO OJCA PIO W KRAKOWIE

W dniach od 25 do 28 listopada Grupy Modlitwy Ojca Pio z diecezji
sandomierskiej podjęły akcję pomocy rzeczowej dla podopiecznych
Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie. Od dziesięciu lat
podejmowane są przez nasze wspólnoty różne formy wsparcia dla
dzieła prowadzonego przez braci kapucynów z prowincji Krakowskiej.
Najczęściej zbierana jest odzież, leki oraz żywność o przedłużonym
terminie przydatności. W tym roku zbiórkę odzieży
przeprowadzaliśmy dwa razy. Pierwsza miała miejsce w maju oraz
druga przeprowadzona pod koniec listopada. Jak widać potrzeby są
bardzo duże i różnego rodzaju. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w
Krakowie powstało prawie 20 lat temu. Niesie pomoc najuboższym i
wykluczonym , osobom w kryzysie bezdomności. Każdorazowe akcje
organizowania zbiórki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
społeczności, w których działają Grupy Modlitwy Ojca Pio.
Przekazujący swoje wsparcie wykazują wielką życzliwość i troskę
zarówno o potrzebujących jak też o prowadzących braci kapucynów.
Do każdej organizowanej akcji w naszej diecezji włącza się większość
istniejących wspólnot. Podobnie było i tym razem .W zbiórce odzieży
uczestniczyły wspólnoty z: Bidzin, Jeżowego, Janowa Lubelskiego
(parafia św. Jadwigi Królowej),Lipy, Niska (parafia św. Józefa), Nowej
Dęby(parafia Matki Bożej Królowej Polski), Rytwian, Samborca oraz
Stalowej Woli (parafia św. Floriana i parafia Zwiastowania Pańskiego).
Sam pomysł organizowania takiej formy pomocy zrodził się w Grupie
Modlitwy Ojca Pio w naszej parafii, tu wśród braci kapucynów. Może
dlatego też Dzieło Pomocy Ojca Pio w Krakowie jest nam tak bardzo
bliskie i dobrze znane. O tej formie pomocy bezdomnym mówią
odwiedzający nas bracia, którzy na co dzień opiekują się
potrzebującymi. W czerwcu każdego roku z naszej parafii

organizowana jest pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie – Łagiewnikach na całonocne czuwanie Grup Modlitwy
Ojca Pio i jego czcicieli. Przy tej okazji już dwukrotnie odwiedziliśmy
Dzieło Pomocy Ojca Pio prowadzone przez naszych braci kapucynów.
Możliwość zobaczenia z bliska tej pracy, zaangażowania i organizacji
pomocy osobom potrzebującym jeszcze bardziej zachęca i przekonuje
do wspierania czynienia dobra.
W pomoc angażują się osoby z takich parafii i miejscowości gdzie nie
ma Grupy Modlitwy Ojca Pio, tak jak pani Lucyna z Gorzyc czy osoby
które przywiozły zebraną odzież ze Zdziechowic koło Zaklikowa do
naszej klasztornej parafii. Często jesteśmy pytani kiedy będzie
zbierana odzież?
Pewna osoba chcąca pozostać anonimową przekazała ofiarę
pieniężną na rzecz prowadzonego dzieła. Ktoś z kolei zapytał czy
można w jakiś sposób pomóc w transporcie tych darów. Ostatecznie
podczas tej akcji zebrano około 2.5 tony bardzo potrzebnych rzeczy.
Pierwszy transport wyjechał 30-tego listopada, a następny 18-tego
grudnia jak widać na załączonym zdjęciu. W imieniu korzystających z
tej pomocy oraz organizatorów składamy serdeczne podziękowanie
wszystkim darczyńcom i tym którzy w różny sposób propagują nasze
akcje. Bardzo dziękujemy osobom zaangażowanym w pomoc przy
załadunku i zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.
Marek Spasiuk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *