XIV spotkanie diecezjalne GMOP diecezji kaliskiej

W dniu 18 września 2021 w Naszej kapucyńskiej parafii w Wołczynie odbyło się 14 diecezjalne spotkanie członków Grup Modlitwy św. Ojca Pio.

Spotkanie to odbyło się w dwóch miejscach. Przed południem gościliśmy w zespole Szkół w Wołczynie gdzie w auli uczestnicy zebrali się na modlitwę  i przedstawienie się grup oraz braterską rozmowę. Potem duchowe dzieci naszego patrona wysłuchały dwóch konferencji. Pierwszą wygłosił br. Roman Rusek – krajowy duszpasterz GMOP Tematem rozważań była mądrość św. Pio w podchodzeniu do cierpienia którego doświadczał w swoim życiu. Konferencjonista wskazał na ofiarowanie przez św. Ojca Pio dzień po dniu cierpień które przeżywał i łączenie ich z krzyżem Jezusa Chrystusa To co ofiarowane jest także Boże a więc święte i takim czynił nasz Ojciec Pio swoje cierpienie, co  przynosiło błogosławione owoce w postaci licznych nawróceń i przyciągało do San Giovanni Rotondo wielu ludzi potrzebujących wsparcia i zrozumienia swych krzyży. Drugą konferencję wygłosił ks. Krzysztof Śliczny – diecezjalny duszpasterz GMOP diecezji kaliskiej. Była ona poświęcona wierze w opatrzność Boga na podstawie korespondencji św. Ojca Pio z Rafaeliną Cerase.  Święty nasz stygmatyk wskazywał ufność jako najlepszą odpowiedz wiary tej pobożnej kobiety. Po konferencjach zaproszoną wszystkich uczestników na obiad w szkole, przygotowany przez firmę kateringową a następnie po południu udaliśmy się do kościoła św. Teresy, na drugą część spotkania. Tam odmówiono modlitwę różańcową ze słowami rozważań świętego Ojca Pio podczas którego kapłani służyli spotkaniem z Bożym Miłosierdziem w konfesjonale. O godz. 15:00 odbyła się uroczysta Eucharystia której przewodził i wygłosił Słowo Boże biskup Damian Bryl nowy ordynariusz diecezji kaliskiej. Biskup wskazał w homilii na świadectwo świętych i czego możemy się od nich uczyć. Mówił zarówno o świętym Ojcu Pio jak i patronie dnia św. Stanisławie Kostce. Spotkanie z ks. biskupem Damianem było pierwszym spotkaniem z grupami w jego diecezji, dlatego wyraził wielką wdzięczność za dar modlitwy i zaangażowanie wszystkich członków grup w życie parafialne. Cieszymy się bardzo, że nowy biskup diecezjalny tak ceni obecność charyzmatu świętego Ojca Pio w swojej diecezji. Niech Bóg będzie uwielbiony – Br. Roman Rusek