Kierownictwo duchowe w Biblii, w posłudze św. Ojca Pio i w naszym życiu.

Dzisiaj trudno znaleźć dobrego kierownika, ale widział to także w swoich czasach święty z Pietrelciny. Sympozjum o kierownictwie duchowym ma pomóc w poznaniu biblijnego modelu kierownictwa duchowego, odnieść się do pism i doświadczenia św. Ojca Pio oraz przyjrzeć się osobistemu doświadczeniu uczestników.

Kierownictwo duchowe było szczególnym rysem posługi świętego stygmatyka i do dziś stanowi model i wzór. Pełnił on posługę ojca duchowego jako kapucyn i kapłan, spowiednik i kierownik duchowy za pomocą cichej, skrytej modlitwy, spotkań z osobami i poprzez bogatą korespondencję.

Ojciec Pio sięgał w prowadzeniu innych do Pisma Świętego, dzieł mistrzów ascetyki i życiorysów świętych oraz osobistego doświadczenia życia duchowego. Dzięki prostym i życiowym wskazówkom, ogromnej życzliwości dla każdego człowieka, własnemu przykładowi życia i osobistej świętości Ojciec Pio był cenionym i poszukiwanym kierownikiem duchowym.

Ojca Pio jako kierownika osób poznajemy z czterotomowej korespondencji, która liczy przeszło 1400 listów. Prowadził duchowo korespondencyjnie ok. 50 kobiet i kilkunastu duchownych. Sam korzystał z kierownictwa duchowego, i to nawet u dwóch kapłanów równocześnie. Zdaniem św. Ojca Pio, kierownictwo duchowe jest konieczne i ma służyć postępowi na drodze do świętości. Radził: „Wybierz spowiednika, który będzie mądry i będzie prowadził nieskazitelne życie, a raz wybrawszy, nie zmieniaj go bez ważnej przyczyny”.

Ojciec Pio miał świadomość ograniczonej roli kierownika duchowego i znał swoje słabości. Uważał, że kierownik jest tylko narzędziem Boga i mawiał, że jego rady – jeżeli nie są udzielane bez wcześniejszej modlitwy – mogą nawet zaszkodzić. Droga do świętości jest trudna, długa i obejmuje całe ludzkie życie, dlatego wymaga wysiłku i współpracy z łaską Bożą. Św. Ojciec Pio mawiał: „Jedni jadą do raju pociągiem, inni furmanką, a są i tacy, którzy idą zwyczajnie, pieszo”.

W sobotę, 21 października 2023 roku miało miejsce w naszym klasztorze w Krakowie sympozjum o kierownictwie duchowym w Biblii, w posłudze św. Ojca Pio i w naszym życiu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób.

W czasie sympozjum konferencje głosili kolejno: Ks. dr Paweł Lasek z Sandomierza – „Kierownictwo duchowe w Biblii”; Ks. dr Tomasz Rąpała (Tarnów) – „Św. Ojciec Pio – dobry przewodnik dusz”; O. dr Andrzej Ruszała OCD (Przemyśl) -„Jak dobrze korzystać z kierownictwa duchowego”. Zwieńczeniem spotkania była celebracja Mszy Świętej wraz ze skierowanym słowem przez br. Rafała Pysiaka OFMCap, naszego wikariusza prowincjalnego.

Po przerwie uczestnicy zwiedzali Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie. Konferencje z sympozjum zostały nagrane i będą zamieszczone w formie audio na stronach internetowych oraz zostaną opublikowane w formie książkowej w naszym Wydawnictwie Serafin.

www.ojciecpio.pl

00_rozpoczęcie_przedstawienie_gości
01_ks.dr_P.Lasek_Kierownictwo_duchowe_w_Biblii
02_ks.dr_T.Rąpała_Św.Ojciec_Pio_dobry_przewodnik_dusz
03_o.dr_A.Ruszała_Jak_dobrze_korzystac_z_kierownictwa+pytania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *