Zielona Góra

Niepokalane Serce zwycięży
Kamil Krasowski

Zielona Góra. Diecezjalna Grupa Modlitewna św. Ojca Pio przeżywała trzydniowe rekolekcje
wielkopostne zatytułowane „Moc zawierzenia”.
Rekolekcje odbyły się w dniach od 14 do 16 marca w parafii św. Alberta. To odpowiedź na wołanie Matki Bożej z Fatimy. – Realizujemy trzy najważniejsze zadania, jakie postawiła nam Maryja, a więc modlitwa, pokuta oraz życie wiarą, dobrymi uczynkami i miłością wzajemną na co dzień. Ponadto trwamy w nabożeństwie Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca jako wypełnienie wszystkich próśb Matki Bożej z Fatimy – mówi opiekun grupy ks. Krzysztof Hojzer. – W czasie naszych rekolekcji zawierzyliśmy nasze domy i rodziny Maryi, a także Rosję i Ukrainę Jej Niepokalanemu Sercu i z radością przyjęliśmy wiadomość, że papież Franciszek uczyni to samo 25 marca – dodaje kapłan. Zarówno rekolekcje, jak i nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca wpisują się w szeroki program obejmujący nie tylko członków Diecezjalnej Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio, ale także tegoroczne duszpasterstwo parafii pw. św. Alberta. – To całościowy program fatimski, który realizujemy w parafii od września ubiegłego roku, również poprzez duszpasterstwo dzieci, małżonków i młodzieży. Maryja zapewnia, że Jej Niepokalane Serce zwycięży w domach, małżeństwach, w życiu każdego człowieka, który Jej się zawierzy i odda. Ona sama, wypełniona Bożą miłością, chce przynosić wszystkim ludziom pokój, miłość i zrozumienie – kończy ks. Hojzer.
Foto: Stefan Mołodczak

Realizujemy trzy najważniejsze zadania, jakie postawiła nam Maryja, a więc modlitwa, pokuta
oraz życie wiarą na co dzień – mówi ks. Krzysztof Hojzer

Pierwsze ognisko modlitwy

Kamil Krasowski

Zielona Góra. Członkowie Diecezjalnej Grupy Modlitewnej Św. Ojca Pio modlili się o umocnienie więzi rodzinnych.

Kolejny wieczór modlitw odbył się 10 lutego w kościele św. Alberta w Zielonej Górze. – W naszej relacji, którą tworzymy z Panem Bogiem widzimy jak ważna jest rodzina, małżeństwo. To jest pierwszy Kościół, pierwsze ognisko modlitwy, relacji z Panem Bogiem. Jednocześnie obserwujemy wiele zagrożeń, które czyhają na rodziny. Stąd też drugim ważnym elementem naszej formacji jest modlitwa o uświęcenie rodzin, uświęcenie małżeństw, zwłaszcza tych, które przeżywają różne kryzysy – powiedział ks. Krzysztof Hojzer. – Chcemy prosić Pana Boga, aby jeszcze raz wszedł w nasze życie ze swoją mocą, błogosławieństwem, ze swoją obecnością w małżeństwa, rodziny, aby nauczył nas głębszej wiary, głębszego zaufania i takiej miłości wzajemnej, która pozwoli przetrwać wszystkie trudności.

Opiekun wspólnoty dodaje, że z racji Roku św. Józefa zawsze w każdy pierwszy piątek miesiąca 30 minut przed Godziną Świętą Pokuty i Wynagrodzenia w parafii będą katechezy o św. Józefie. – Józef jest niezwykłym przykładem ojca, małżonka, ale też tego, który tworzy klimat rodzinny, klimat domu, a jednocześnie rozwija siebie jako człowieka. Dlatego jesteśmy wdzięczni papieżowi za to że w tym roku postawił Kościołowi za wzór tak wielką postać – dodaje ks. Hojzer.

Foto: Stefan Mołodczak

10 lutego członkowie grupy modlili się o umocnienie więzi rodzinnych

Za dzieci

Kamil Krasowski

W kościele pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze 27 stycznia odbył się pierwszy w nowym roku wieczór modlitw ze św. Ojcem Pio.

Członkowie Diecezjalnej Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio i uczestnicy spotkania modlili się szczególnie w intencji dzieci, by wzrastały w mądrości i łasce u Boga. Głównym punktem spotkania tradycyjnie była Msza św., po której odbyło się nabożeństwo połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu. Spotkaniu przewodniczył opiekun grupy ks. Krzysztof Hojzer. Mszę św. koncelebrowali proboszcz ks. Zygmunt Zimnawoda i wikariusz ks. Mirosław Żadziłko.

Foto: Stefan Mołodczak

Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo w intencji dzieci połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu

Posłuszeństwo Maryi
Kamil Krasowski
Zielona Góra. Członkowie Diecezjalnej Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio zawierzyli Najświętszej Maryi Pannie swoje domy i rodziny.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia zgromadziła na modlitwie w kościele pw. św. Alberta w Zielonej Górze członków Diecezjalnej Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio, którzy jak co roku tego dnia w sposób szczególny modlili się do Boga przez wstawiennictwo Maryi. – W naszej formacji Matka Najświętsza jest największym ogniwem, jeśli chodzi o nasz wzrost duchowy. Kiedy wpatrujemy się w życie św. Ojca Pio widzimy, że Niepokalana kształtuje go we wszystkich etapach jego życia. Sami to odczuwamy kiedy pokornie zbliżamy się do Matki Najświętszej, że Ona wyprasza nam nie
tylko łaski potrzebne na co dzień, ale przede wszystkim kształtuje nasze serca, aby stały się godnym mieszkaniem Jezusa – mówi ks. Krzysztof Hojzer. – Pociągnięci niezwykłym darem modlitwy i orędownictwa Maryi, w piątym roku naszej formacji chcemy podjąć Jej niezwykłą łaskę posłuszeństwa, chcemy uczyć się od Niej jak być posłusznym woli Pana Boga w swojej codzienności, jak to posłuszeństwo realizować w Kościele, we wspólnocie, w której jesteśmy i w naszych rodzinach – dodaje opiekun wspólnoty. Wieczór modlitw poświęcony Maryi rozpoczął Różaniec rodziców za dzieci. Następnie odbyła się Msza św., a po niej nabożeństwo z odnowieniem zawierzenia Maryi. Wszyscy uczestnicy nabożeństwa, oprócz medalików, otrzymali też różaniec rodzinny, aby zapraszali Maryję do swojej codzienności i uczyli się Jej posłuszeństwa Bogu.

Foto: Karolina Krasowska
Uczestnicy nabożeństwa otrzymali różaniec rodzinny i cudowny medalik

Stawać się darem dla innych
Kamil Krasowski
Łagów. Członkowie Diecezjalnej Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio przeżywali tu swoje dni skupienia.

Rekolekcje (17-19 lipca) odbyły się w Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie przy parafii św. Jana Chrzciciela w Łagowie. – Jako grupa diecezjalna w chwili dla nas wszystkich wolnej, wakacyjnej, chcemy jeszcze bardziej pozbierać myśli i przylgnąć do Pana Boga. Czas wolny sprzyja temu, aby głębiej odnawiać siebie duchowo i uświadamiać sobie, że moja codzienność i wszystko, co robię, czym żyję, tak naprawdę zależy od Pana Boga. Chcemy, żeby te szczególne dni były momentem wejścia w głąb swojego serca, odbudowania swoich relacji z Panem Bogiem, żeby stawać się darem dla innych – mówi opiekun wspólnoty ks. Krzysztof Hojzer. W czasie skupienia członkowie grupy spotykali się na adoracji Najświętszego Sakramentu, wsłuchiwali się w głos Boga, czytając Pismo Święte w ramach formuły Lectio Divina, zaś punktem głównym była Eucharystia. W skupieniu uczestniczyło ponad 60 osób. W czasie dni skupienia można troszeczkę odejść od swojego codziennego życia, po prostu pozostać w takiej innej przestrzeni z Bogiem, lepiej poznać siebie, swoją rodzinę. To w zasadzie dla mnie najważniejsze – mówi Ewa Stankiewicz z parafii św. Alberta w Zielonej Górze. To dla mnie przede wszystkim okazja do pogłębienia wiary w Boga, w Jezusa. Dla nas jako wspólnoty jest to też okazja do tego, żeby się lepiej poznać, dlatego przyjechaliśmy tutaj z całymi rodzinami pomodlić się i po przebywać razem – dodał Marek Wierzchoń z Zielonej Góry. 

Foto: Karolina Krasowska
Łagów – W skupieniu w Łagowie uczestniczyło ponad 60 osób.

Ojciec Pio wychowuje
Kamil Krasowski
Diecezjalna Grupa Modlitewna św. Ojca Pio przed wakacjami zakończyła jubileuszowy piąty rok formacji. Przed nią inauguracja kolejnego roku. Jak zapowiada jego program ? Szósty rok to kontynuacja trzyletniego programu duszpasterskiego i pogłębienie tematu: Posłani w pokoju Chrystusa” wraz z mottem biblijnym: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). Jednak ten rok ma wyjątkowy charakter jeszcze z jednego powodu.

Jubileusz

Przygotowujemy się do 20. rocznicy kanonizacji czcigodnego ojca Pio. Z tej okazji został ogłoszony jubileusz, w którego otwarciu w San Giovanni Rotondo uczestniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. Zakończy się on 16 czerwca
przyszłego roku, kiedy minie dokładnie 20 lat od zaliczenia Ojca Pio w poczet świętych. Nie zabraknie więc i w tym roku podstawowych form formacyjnych, które zalecał Święty. Ojciec Pio wychowuje nas do wiary dojrzałej i odpowiedzialnej. To co wyróżnia się w tej duchowości to wyraźne przejście od pobożności indywidualnej do duchowości wspólnotowej. Grupy modlitewne Ojca Pio, jak słusznie podkreśla brat Luciano Lotti, który służył jako ministrant do Mszy odprawianych przez o. Pio. Sprawował z nim też ostatnią Eucharystię „odznaczają się gotowością do służenia innym, rozwijając nowe formy modlitwy, dostosowane do potrzeb młodych a także do szczególnych sytuacji, do różnego rodzaju zranień” – mówi ks. Krzysztof Hojzer, opiekun Diecezjalnej Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.

W nowym roku

W programie formacji Grupy nie zabraknie comiesięcznych wieczorów modlitewnych z modlitwą o uwolnienie od działań złego ducha, o błogosławieństwo rodzin, dzieci, a także o dar licznych uzdrowień duszy i ciała. – Włączamy się bardzo mocno w działania
upowszechniające kulturę chrześcijańską poprzez organizacje Wieczora Wszystkich Świętych czy wieczora modlitwy za zmarłych pod hasłem; „Czyścimy czyściec ze św. Ojcem Pio.” Już dzisiaj zapraszamy na warsztaty biblijne „Lectio Divina; „Godzinę Świętą pokuty i wynagrodzenia”; Różaniec Rodziców za dzieci. W tym roku odbędą się dwie noce adoracji i wspólnej modlitwy rodziców za dzieci i dzieci za rodziców. Zapraszamy na nasze coroczne rekolekcje. Nie zabraknie również licznych dni skupienia i pielgrzymki do San Giovanni
Rotondo. Nasza grupa niesie pomoc na wieloraki sposób, angażując się na wielu frontach przy parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego pełniąc posługę animatorską dla grup młodych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania, formacji lektorskiej, itp. Bierze również
czynny udział w resocjalizacji osadzonych w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, staje grupą modlitwy wstawienników w czasie posługi egzorcysty.

Jak dołączyć do grupy?

Na dzień dzisiejszy Grupa liczy ponad 2000 osób. Żeby zostać duchowym dzieckiem Ojca Pio wystarczy zgłosić księdzu swoją wolę przystąpienia do takiej grupy. – Przywilejem członków Grupy jest to, że stają się duchowymi synami i córkami Ojca Pio i zostają objęci Jego opieką z nieba. Obiecał to Ojciec Pio, gdy mówił: „Przyjmuję cię chętnie za mego syna duchowego, ale pod warunkiem, że będziesz zawsze szlachetnie postępował i dawał dobry przykład życia chrześcijańskiego”. Decyzja więc o udziale w Grupie Modlitwy Ojca Pio powinna nastąpić po głębokim namyśle, aby przyjęte dobrowolnie obowiązki były spełniane chętnie i z radością – kończy ks. Krzysztof Hojzer.

Wybicie: Przywilejem członków Grupy jest to, że stają się duchowymi synami i córkami Ojca Pio i zostają objęci Jego opieką z nieba
Foto: Archiwum Grupy
– W programie formacji Grupy nie zabraknie comiesięcznych wieczorów modlitewnych