Modlitwy Ojca Pio

MODLITWY OJCA PIO

MODLITWA OJCA PIO O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW

Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć
 i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty.
Ty, Panie, przez Autora „Pieśni nad Pieśniami” powiedziałeś, że „jak śmierć potężna jest miłość” (Pnp 8, 6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.
O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli.
Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie.
Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia…
Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że „żniwo jest wielkie,
a robotników mało”, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła!
Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników!
Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni!
Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj
na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy,
i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

KORONKA DO MATKI BOŻEJ POŚREDNICZKI ŁASK

Z SAN GIOVANNI ROTONDO

O, niebiańska Skarbnico wszelkich łask!

Matko Boga i moja!

Ty jesteś pierworodną Córką wiecznego Ojca

i dzierżysz w Swoich rękach Jego wszechmoc,

dlatego zlituj się nad moją duszą i obdarz mnie łaską o którą Cię żarliwie błagam.

Zdrowaś Maryjo…

O miłosierna Szafarko Bożych łask!

Najświętsza Maryjo Dziewico!

Ty jesteś Matką wiecznego Słowa Wcielonego,

które Cię obdarzyło swoją bezmierną mądrością.

Wejrzyj na wielkość mojego bólu i udziel mi łaski której tak bardzo potrzebuję…..

Zdrowaś Maryjo…

O, najukochańsza Szafarko Bożych łask!

Niepokalana Oblubienico wiecznego Ducha Świętego!

Najświętsza Maryjo!

Ty otrzymałaś od Niego serce, które jest zdolne litować się nad ludzkimi nieszczęściami

i które nie może powstrzymać się od przyjścia z pociechą cierpiącemu człowiekowi.

Ulituj się nad moją duszą i udziel mi łaski, której się spodziewam ufając całkowicie Twojej macierzyńskiej dobroci…..

Zdrowaś Maryjo…

O, Matko moja Skarbnico wszelkich łask,

Ucieczko biednych grzeszników,

Pocieszycielko strapionych,

Nadziejo tych, którzy rozpaczają i najmożniejsza Wspomożycielko chrześcijan!

W Tobie pokładam całą moją nadzieję i jestem pewny(pewna),

że otrzymasz dla mnie od Jezusa łaskę,

której tak bardzo pragnę,

jeśli tylko będzie ona pożyteczna dla mojej duszy.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,

życie słodyczy nasza i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy,

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż.

O łaskawa, o litościwa,

o słodka Panno Maryjo!

Matko Boża Łaskawa z San Giovanni Rotondo – módl się za nami!

Amen.

KORONKA DO SERCA PANA JEZUSA OJCA PIO

1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę mówię Wam: proście,
a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: “Zaprawdę mówię wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę…
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

O Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych; dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,

życie słodyczy nasza i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy,

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż.

O łaskawa, o litościwa,

o słodka Panno Maryjo!


Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
DZIĘKCZYNIENIE OJCA PIO PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

Pozostań ze mną, Panie! Twoja obecność jest dla mnie konieczna, abym
o Tobie nie zapominał. Ty wiesz, jak łatwo Cię opuszczam.
Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy, abym tak często nie upadał. Pozostań ze mną, bo jesteś moim życiem, a bez Ciebie popadam w zniechęcenie.

Pozostań ze mną, Panie! Ty jesteś moim światłem, a bez Ciebie pogrążam się w ciemności. Pozostań ze mną, aby mi wskazywać Twoją wolę.
Pozostań ze mną, abym mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą.

Pozostań ze mną, Panie! Bardzo pragnę Ciebie miłować i zawsze być
z Tobą. Pozostań ze mną, jeżeli chcesz, abym Ci dochował wierności. Pozostań ze mną, bo moja dusza, choć biedna, pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy i gniazdem miłości.

Pozostań ze mną, Panie Jezu! Ciemność zapada i dzień się już kończy… to znaczy, że życie mija, a zbliża się śmierć, sąd, wieczność. Muszę odzyskać siły, by w drodze nie ustać, dlatego potrzebuję Ciebie. Ciemność zapada i śmierć się zbliża.
Lękam się mroków, pokus, oschłości, krzyży, cierpień, dlatego pośród nocy i wygnania bardzo potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu.

Pozostań ze mną, Jezu! Pośród nocy tego życia, wśród zagrożeń potrzebuję Ciebie. Spraw, abym tak, jak Twoi uczniowie, poznał Ciebie przy łamaniu chleba. Spraw, aby Komunia Święta była dla mnie światłem rozpraszającym ciemności, wspierającą mnie siłą i jedyną radością mego serca.

Pozostań ze mną, Panie! W godzinie śmierci chcę być z Tobą zjednoczony przez Komunię Świętą albo, chociaż przez łaskę i miłość.

Pozostań ze mną, Jezu! Nie proszę Cię o Boskie pociechy, bo na nie, nie zasługuję, ale o dar Twojej obecności. O tak! Bardzo Cię o to proszę! Pozostań ze mną, bo tylko Ciebie szukam, Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli, Twego Serca, Twego Ducha, bo Ciebie miłuję i nie pragnę innej nagrody niż większego miłowania Ciebie na ziemi miłością mocną, szczerą, z całego serca, aby potem przez całą wieczność miłować Ciebie doskonale. Amen.