Toruń

XI Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej

Utrwalonym w kalendarium Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej jest coroczny kongres. W ubiegłym roku, z oczywistych powodów epidemicznych, organizatorzy zrezygnowali z przygotowania go. Zwykle kongresy organizowano w poszczególnych parafiach diecezji, gdzie powołano do życia Grupy Modlitwy Ojca Pio. Tegoroczny kongres odbył się 22 maja w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio w Grudziądzu – Tarpnie. Na zaproszenie diecezjalnego duszpasterza GMOP – ks.kan. Zbigniewa Gańskiego i jednocześnie proboszcza tarpieńskiej parafii przybyli przedstawiciele kilkunastu Grup z różnych miast Diecezji Toruńskiej. Spotkanie zainaugurował swoim wykładem pt. „ Ojciec Pio w zjednoczeniu z krzyżem” ojciec Roman Rusek. Cierpienie wpisane w życie każdego z nas, skonfrontowane z doświadczeniami Ojca Pio, nabiera nowego, głębszego wymiaru. Centralne miejsce Kongresu stanowiła Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Arkdiusza Okroja z Diecezji Pelplińskiej, który także wygłosił homilię. Treści Mszy Świętej uświetniła obecność grudziądzkiego, posiadającego prawie stuletnią historię, Męskiego Chóru „Echo” . W drugiej części spotkania ojciec Zdzisław Duma wystąpił z wykładem pt.” Dialog z Ojcem Pio o pokusach”. Ze szczególnym zainteresowaniem zebrani wysłuchali także propozycji spotkań o charakterze ogólnopolskim, na bieżący rok, które skierował do czcicieli Ojca Pio ojciec Roman Rusek. Przedstawiciele GMOP Diecezji Toruńskiej wielokrotnie bywali obecni podczas czuwania w Sanktuarium Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. W tej części kongresu, na życzenie zebranych, przedstawiono także funkcjonowanie istniejącego od dwóch lat Dzieła Miłosierdzia Ojca Pio w tarpieńskiej parafii. „Przytulisko” powstało z inicjatywy miejscowej wspólnoty. Podopieczni – osoby biedne i bezdomne otrzymują codzienni pomoc w formie obfitego posiłku ( na wynos). Mają też możliwość wymiany odzieży, czy zrealizowania recept na lekarstwa. W okresie przed pandemią korzystali stacjonarnie z jadalni, łazienek, garderoby i pokoju rekreacji. Miesięcznie realizowanych jest od ok. 1200 – do 1800 przyjęć. Organizacją funkcjonowania „Przytuliska” zajmują się wolontariusze z GMOP, przy wsparciu członków Akcji Katolickiej i Rady Rycerzy Kolumba tutejszej parafii. Kongres zakończono odmówieniem Koronki Ojca Pio do Najświętszego Serca Pana Jezusa, przedkładając w modlitwie intencje czcicieli Ojca Pio z całej diecezji. Grupy Modlitwy Ojca Pio zaistniały w Diecezji Toruńskiej około 2004 roku, głównie za przyczyną ojca Bolesława Konopki, który powoływał – zwykle po rekolekcjach – nowe grupy do życia. Najstarszą Grupą Modlitwy Ojca Pio w diecezji jest Grupa, działająca przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie, a najmłodszą GMOP przy Parafii bł. Matki Marii Karłowskiej w Toruniu. W diecezji działa aktywnie szesnaście GMOP.

Tekst : Helena Reczek
Zdjęcia : Anna Lewandowska