Wąchock

Święty Ojciec Pio w Wąchocku!!


Opactwo Ojców Cystersów w Wąchocku jest jednym z najstarszych klasztorów w Polsce. Zostało ono założone w 1179 roku jako drugie w Rzeczypospolitej. Ma wielkie zasługi w rozwoju kultury i religii na ziemiach polskich. Proboszcz opactwa pragnie aby jego kościół tętnił życie duchowym w tym trudnym czasie odwracania się ludzi od wiary. Uznał że osoba wielkiego mistyka z San Giovanni Rotondo i jego duchowość będzie najlepszym antudotum na te bolączki, dlatego poprosił krajowego duszpasterza Grup Modlitwy br Romana Ruska o przywiezienie relikwii do tejże parafii p.w. Matki Bożej i św Floriana. Peregrynacja relikwii św. O Pio została poprzedzona modlitwami w opactwie oraz trzydniowym triduum prowadzonym przez br Romana Ruska OFMCap. Wreszcie w niedzielę 13 września 2020 relikwie zostały uroczyście wprowadzone do świątyni. Mieszkańcy zgotowali Ojcu Pio istotnie królewski wjazd do opactwa. Towarzyszyły temu wydarzeniu różne organizacje wojskowe, kombatanckie, policji i harcerzy, oraz przedstawiciele szkół. Przy akompaniamencie orkiestry wniesiono sztandary do świątyni natomiast kapłani wnieśli relikwiarz z relikwiami świętego stygmatyka. Oprawia liturgii była naprawdę wyjątkowa. Trzeba przyznać,ze ludność Wąchocka jest bardzo patriotyczna i pielęgnuję pamięć o powstańcach i żołnierzach walczących o wolność naszej ojczyzny. W terenie jest dużo pomników i miejsc pamięci związanych z walkami narodowowyzwoleńczymi, co było widoczne także w świątyni. Cieszymy się bardzo z faktu, iż nasz święty kapucyn będzie miał tutaj swoich czcicieli, którzy za jego wstawiennictwem będą wypraszać potrzebne łaski dla swoich rodzin. Święty Ojcze Pio błogosław tej ziemi. br Roman Rusek