Sandomierz

Adwentowe diecezjalne spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio
W ostatnią sobotę 27.11.2021 r. odbyło się w Diecezji sandomierskiej adwentowe spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio. Miejscem spotkania było sanktuarium św. Józefa w Nisku. Termin spotkania zmykał Rok Liturgiczny pod patronatem św. Józefa ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka. W spotkaniu wzięło udział 120 czcicieli św. Ojca Pio z 20 parafii. Z naszej Grupy uczestniczyło 9 osób z opiekunem Grupy br. Robertem Rabką OFMCap. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10-ej przywitaniem przybyłych uczestników przez proboszcza sanktuarium św. Józefa ks. Kazimierza Harę, który przybliżył historię powstania
parafii św. Józefa w Nisku sięgającą 1890 roku, od powołania Komitetu Budowy Kościoła. Budowę kościoła w Nisku rozpoczęto w 1892 i zakończono w 1896 roku. Biskup przemyski Józef Fiszner pierwszy raz konsekrował niżański kościół 10 czerwca 1901 r., potem zniszczony w czasie I-wojny światowej i odbudowany, ponownie był konsekrowany w 1923 r. Gdy w 1992r. proboszczem został ks. Marian Balicki, rozpoczął odnowę kościoła i czynił przygotowania kościoła do powołania sanktuarium. Dekretem z 1998 roku biskup sandomierski Wacław Świerzawski eryguje w Nisku Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin. Zostaje też powołane Bractwo św. Józefa skupiające ojców szerzących kult św. Józefa. Obecnie parafia liczy około 5 tys. wiernych. Posiada wiele wspólnot, w tym Grupę Modlitwy Ojca Pio. W głównym ołtarzu znajduje się obraz św. Józefa namalowany w 1937 r. przez Karola Rutkowskiego, był odnowiony i pobłogosławiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 r. podczas jego pobytu w Krośnie. Drugą patronką parafii jest św. Jadwiga Śląska, patronująca wspólnocie matek modlących się w intencji swoich dzieci. Dla bezpieczeństwa obraz św. Józefa jest na porę nocną przysłaniany obrazem św. Jadwigi Śląskiej a rano odsłaniany przy dźwiękach melodii pieśni „Szczęśliwy kto sobie Józefa ma za opiekuna”.
Następnie opiekun diecezjalny GMOP ks. Leszek Biłas. Oznajmił, że Dzień Skupienia odbywa się w tym miejscu, aby uczyć się słuchać Pana Boga na przykładzie św. Józefa, oblubieńca NMP, człowieka dyskretnego i pokornego, opiekuna Jezusa. Powiedział, że przybyliśmy do sanktuarium św. Józefa by z nim być, prosić o łaski i umocnić naszą wiarę. Przedstawił dalszy program spotkania. Interesującą konferencję, przybliżającą życie, duchowość i cierpienia św. Ojca Pio przedstawił Krajowy Moderator Grup Modlitwy Ojca Pio br. Roman Rusek OFMCap. Mówił, że Ojciec Pio miał wielką miłość do Kościoła, pomimo, że przez Kościół był prześladowany. Kochał Kościół jak matkę i kazał to robić innym. Umiał słuchać ludzi i widział ludzką niegodziwość, lecz znosił godnie spotykające go przykrości. Ojciec Pio nie mając dobrego zdrowia był na krawędzi wydalenia go z zakonu, przyjmował to z pokorą. Był wielkim mistykiem, nie pragnął rozgłosu. Odznaczał się w zakonie posłuszeństwem i pracowitością. Był nadzwyczajnym spowiednikiem. Jest przypuszczenie, że w swoim życiu wyspowiadał 1,8 mln penitentów. Nawet Jan Paweł II jako młody krakowski kapłan był penitentem św. Ojca Pio w 1947 r. Obaj Święci mieli ze sobą jeszcze inne kontakty. Jan Paweł II w 1962 r. pisał do Ojca Pio o modlitwę na uzdrowienie dr Marii Pułtawskiej, prośba miała pozytywne zakończenie. Lekarze diagnozowali jeszcze kilka tygodni życia dla Pani doktor, a w roku ubiegłym obchodzono w Bazylice Mariackiej w Krakowie jej setną rocznicę urodzin i Pani doktor dalej żyje, a br. Roman Rusek OFMCap. odprawia jej Msze św. Innym wątkiem łączącym obu Świętych jest kanonizacyjna św. Ojca Pio, której dokumentacja zawierała 102 tomy akt i dzięki zainteresowaniu sprawą papieża Jana Pawła II została w przyzwoitym czasie sfinalizowana. Kolejnym punktem programu spotkania była adoracja przed Najświętszym Sakramentem, która duchowo przygotowała uczestników spotkania do przeżycia Mszy św. Adorację prowadził br. Roman Rusek OFMCap. Modliliśmy się Koronką do Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą odmawiał św. Ojca Pio, Ciszą przed Najświętszym Sakramentem i Litanią do św. Józefa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz w koncelebrze kapłanów opiekunów Grup Modlitwy Ojca Pio. W homilii ks. Biskup wspomniał o kończącym się roku liturgicznym i bezpowrotnym upływie czasu. Odniósł się do wizji Daniela /z czytania/, abyśmy mogli tego uniknąć co ma nastąpić, musimy żyć wypełniając dzień modlitwą i czuwaniem jak czynił to św. Ojciec Pio, brać z niego przykład. Nie tracić nadziei, mieć oczy otwarte w mrokach tego świata, niczym oczy sowy, które mają święci na bizantyjskich ikonach. Po Mszy św. umocnieni Komunią św. zostaliśmy ugoszczeni gorącym posiłkiem i deserem. Na zakończenie została odmówiona Koronka do Bożego miłosierdzia którą prowadził opiekun diecezjalny GMOP ks. Leszek Biłas i swoim błogosławieństwem wiernych zakończył spotkanie.
Edward Małachowicz