Kochani czciciele św. Ojca Pio!

Pragnę łączyć się z wami każdego 23 dnia miesiąca w tym czasie pandemii. Dlatego będę odprawiał nabożeństwo oraz Mszę św. w intencjach, które możecie pisać na naszej stronie Grup Modlitwy: „Bądź Domem Ulgi w Cierpieniu”. Modlitwę rozpoczynamy o godz. 18:30 nabożeństwem przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, a o godz. 19-tej Eucharystia z kazaniem. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam!

br. Roman Rusek OFMCap

Ojciec Pio i epidemie

Epidemia hiszpanki, która dotknęła Włochy, nie omijając nawet Ojca Pio, i epidemia gąsienic, która dotarła do San Giovanni Rotondo, rujnując zbiory migdałów, nie odebrały Stygmatykowi wiary w Opatrzność Bożą. Odwołując się do Boga, który jest Panem historii i całego stworzenia, wierzył w moc Jego łaski, czyniącej cuda.

Tekst br. Błażej Strzechmiński OFMCap

Relacja z czuwania!

Za nami kolejne już czuwanie czcicieli św. Ojca Pio u Jasnogórskiej Pani. Rozpoczęło się ono jak zwykle w sobotę 26 września na Przeprośnej Górce o godz. 15-tej Koronką do Bożego Miłosierdzia. Br Roman Rusek przywitał wszystkie grupy przybyłe na czuwanie, po czym poprowadził drogę krzyżową w terenie. O godz. 17-tej odbyła się w sanktuarium św. O. Pio Msza święta odpustowa przy dość liczne grupie pielgrzymów i kapłanów, którzy nie przestraszyli się koronawirusa. Po Eucharystii pielgrzymi udali się na Jasną Górę aby Apelem Jasnogórskim przed cudownym obrazem rozpocząć całonocne czuwanie. Do północy rozważaliśmy temat kierownictwa duchowego u św. o Pio w czym pomogły nam dwie konferencje naszego współbrata profesora Andrzeja Derdziuka oraz ojca Kustosza sanktuarium z Przeprośnej Górki a także refleksje brata Romana Ruska. O północy odbyła się uroczysta Eucharystia , którą poprowadził i wygłosił Słowo Boże ks. prałat Andrzej Kuflikowski kustosz sanktuarium św. O Pio z Warszawy na Gocławiu. Po Mszy świętej  był czas na adorację  przy wystawionym Najświętszym Sakramencie i modlitwę którą prowadził br. Roman Rusek tradycyjnie już pod hasłem „Ze świętym ojcem Pio czyścimy czyściec”. Modlitwa trwał do rana. Modlitwa nocna ma szczególne znaczenie, ponieważ jest połączona z trudem i ofiarą. Ale w ten sposób chcemy naśladować naszego patrona, który modlił się często w nocy nie mogąc spać z powodu bólu stygmatów. W ten sposób przybliżał ludziom Boga.  Chcę bardzo podziękować Bogu za tych kapłanów i ludzi świeckich, którzy kolejny raz dali z siebie coś więcej niż muszą.

br Roman

Wręczenie Różańca

Do Grup Modlitwy Ojca Pio

Drodzy,

Przypominamy Wam o czterech ważnych datach, które również tego roku będą wyznaczać naszą wspólnotową drogę i zapraszamy Was, by je uroczyście świętować:

v  7 października, Święto Matki Bożej Różańcowej: rozpoczęcie roku wspólnotowego

v  22 stycznia , rocznica obłóczyn zakonnych Ojca Pio: odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

v  5 maja, rocznica powstania Domu Ulgi w Cierpieniu i Grup Modlitwy

v  16 czerwca, rocznica kanonizacji Ojca Pio: Wspólna modlitwa w duchowej łączności wszystkich Grup z całego świata.

Kontynuujmy naszą wspólną drogę życia w Duchu i w osobistym wzroście, przez życie sakramentalne, czytanie Słowa Bożego, lectio divina i święty różaniec.

Życzymy błogosławionego przeżycia roku wspólnotowego.

Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio

_______________________________________

CENTRUM GRUP MODLITWY OJCA PIO

e-mail: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it
internet: www.operapadrepio.it/gruppidipreghiera

CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA

Do Grup Modlitwy Ojca Pio

Drodzy,
jesteśmy u bram nowego roku duszpasterskiego, przygotujmy się do pogodnego przeżycia go w łasce. Jak co roku nasz dyrektor generalny, o. Franco Moscone, proponuje nam temat do refleksji. Tematem przeznaczonym na ten rok jest „Musisz pragnąć zbawienia braci”. W załączniku tej wiadomości e-mail znajduje się tekst do krótkiego czuwania modlitewnego z okazji Święta naszego ukochanego Założyciela św. Ojca Pio z Pietrelciny. Życząc wam błogosławionego przeżycia święta Świętego Ojca Pio i dobrego rozpoczęcia roku duszpasterskiego, serdecznie Was pozdrawiamy.

Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio

Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio
Viale Cappuccini 172
Casa Sollievo della Sofferenza
71013 San Giovanni Rotondo
Italy

Czuwanie Grup Modlitwy w Częstochowie 26/27 września 2020

Rozpoczęcie 26 września  o godz. 15-tej na Przeprośnej Górce
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i przywitanie
15.30 – Droga Krzyżowa w terenie
16.30 – Różaniec
17.00 – Msza św. odpustowa w sanktuarium św. O Pio
po Mszy św. przejazd na Jasną Górę
21.00 – Apel i czuwanie
22.00 – Konferencja 
23.00 – Konferencja 24.00 – Msza św. niedzielna
Po Mszy św. czuwanie modlitewne przed Jasnogórskim Obrazem do godz. 4.30

Jak zachować wierność powołaniu

Asyż

Chrześcijanin, który zapomniał o swoim powołaniu, chrześcijanin tylko z imienia, krótko mówiąc, chrześcijanin pochłonięty sprawami ziemskimi osądza rzeczy całkiem inaczej, odwrotnie niż czyni to chrześcijanin żyjący duchem Jezusa Chrystusa. Pierwszy ocenia rzeczy według ich przydatności, stosownie do tego, na ile mogą one zaspokoić jego próżne pragnienia , drugi natomiast zawsze bierze pod uwagę ich związek z dobrami niebieskimi.

Tak rodzi się chrześcijanin tylko z imienia, chrześcijanin, który ceni sobie honory, bogactwa, marności, wygody i wszystko, co może mu ofiarować nędzny świat. Głupcze! Zatrzymaj się i przypomnij sobie, że poprzez chrzest nie tylko wyrzekłeś się świata, ale i umarłeś dla niego! Albowiem Duch Święty mówi do Ciebie przez usta św. Pawła: „Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3,3)

Pamiętaj, głupcze, że nie zawsze życie człowieka zanurzonego w duchu Chrystusa, pozostaje ukryte i nieznane. Pamiętaj o tym, co zdarzy się w dniu Pańskim: „Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale” (Kol 3,4). „Umiłowani – pisze drogi nam Apostoł Jan, ku pocieszeniu wiernych – obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3,2).

Głupcze! Czyż nie wystarczy ci pewność bezgranicznej chwały, abyś się opamiętał i odzyskał rozum oraz pozostał wierny swemu powołaniu aż do końca?

Ojciec Pio, Pietrelcina, 16 listopada 1914 roku