Odpowiedź na potrzebę chwili…

Od kilku lat we wrześniu w diecezji sandomierskiej organizujemy pomoc dla podopiecznych Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio w Krakowie. Dzieło prowadzone przez braci kapucynów stara się otoczyć potrzebną opieką rzeszę bezdomnych osób w tym mieście…

GMOPio w Stalowej Woli – kapucyni. Od lewej : Marek Spasiuk, Helena Kłapeć – zastępca animatora, br. Robert Kozłowski – opiekun Grupy i Edward Małachowicz – animator Grupy.