Warsztaty dla Liderów, Animatorów i Moderatorów Grup Modlitwy Ojca Pio Częstochowa, 27-30 grudnia 2022 r. oraz 17-19 lutego 2023 r.