„Dzieciątko Jezus niech zawsze niepodzielnie panuje w Waszym sercu, niech je wypełni i obdarzy całą swoją czułością…”  Św. Ojciec Pio

Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” Boże Narodzenie, 25 XII 2023 r.

Kochani Sympatycy, Czciciele, Kapłani, Animatorzy i Członkowie Grup Modlitwy Ojca Pio w Polsce!

Minionym Adwentem rozpoczęliśmy w Kościele Katolickim w Polsce kolejny rok formacyjny 2024 pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. W tym roku formacyjnym wraz z całym Kościołem w naszej Ojczyźnie chcemy „postawić pierwsze kroki ku lepszej odnowie Kościoła”. Chcemy podjąć refleksję nad jakością swojej przynależności, bycia i zaangażowania w Kościele Chrystusowym i Grupach Modlitwy Ojca Pio. Chcemy odkrywać piękno i bogactwo Kościoła Bożego w sobie, naszych rodzinach, parafiach i we wspólnocie modlitewnej. Chcemy bardziej, świadomiej, odważnej poznawać i angażować się w istotę, zadania i misję Bożego Kościoła.

Program duszpasterski pt.: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” rozważajmy w pięciu wymiarach: – teologiczno – pastoralnym (czytając i słuchając Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, wypowiedzi i listów św. Ojca Pio), – liturgicznym (biorąc udział w nabożeństwach różańcowych i drogach krzyżowych, modlitwach do Świętego Stygmatyka, adoracjach, czuwaniach…itd), – homiletycznym (kazania, rozważania kapłanów), – katechetycznym (konferencje tematyczne kapłanów i animatorów), – maryjnym (naśladownictwo cnót Matki Bożej).

Odkrywajmy Świętego Stygmatyka w jego byciu w Kościele i dla Kościoła. „Jeśli Bóg jest naszym Ojcem – pisał św. Ojciec Pio – to również Kościół powinien być naszą Matką. Matkę, poprzez którą odradzamy się do nowego życia w Bogu. Matkę powinno się kochać. Być w Kościele oznacza być z Jezusem. Nie da się rozdzielić Jezusa od założonego przez Niego Kościoła. Po miłości do Pan Jezusa zalecam taką samą miłość do Kościoła, który jest Jego Oblubienicą. Oto, ta droga i słodka, Gołąbka powoduje narodziny młodych gołąbków Oblubieńcowi – Jezusowi”.

Chciejmy w tym roku bardziej włączyć się w różne wydarzenia duszpasterskie w naszych parafiach, diecezjach i rejonowych spotkaniach Grup Modlitwy Ojca Pio. Chciejmy osobiście bardziej poznawać, pokochać i pokazać innym, co dobrego mamy w naszym Kościele Katolickim, parafiach i Grupach Modlitwy. Przecież nie tyle do Kościoła chodzimy, ale ten Kościół stanowimy… Kościół jako wspólnotę bosko-ludzką tworzą: święci w niebie, zmarli w czyśćcu i my pielgrzymujący tu na ziemi. „Każdy chrześcijanin jest miniaturą Kościoła” – uczył św. Piotr Damiani.

Nie będzie odnowy przynależności do Kościoła w nas bez wytrwałej modlitwy, otwarcia się na Słowo Boże i przyjmowania Sakramentów oraz uczestnictwa w naszych spotkaniach formacyjnych Grup Modlitwy. To jest absolutne źródło naszej odnowy i wzrostu! Sami umocnieni wiarą, wiedzą, modlitwą i miłością do Pana Jezusa oraz Jego Kościoła zabiegajmy o dobro duchowe również dla innych. „Pamiętajmy – pisał św. Ojciec Pio – że Serce Pana Jezusa powołało nas nie tylko dla naszego uświęcenia, ale także dla uświęcenia innych dusz. Jego serce chce, abyśmy Mu pomagali w zbawianiu dusz”. Szczególną potrzebą w tym roku formacyjnym niech będzie dla nas troska o wiarę w Boga i przynależność do Kościoła Katolickiego wśród dzieci i młodzieży. Naszym pierwszym celem jest ewangelizacja, pozyskanie tych, którzy od Boga i Kościoła odeszli, albo się zdystansowali… Z jednej strony chciejmy umocnić się i zaangażować w Kościele Katolickim i Grupach Modlitwy, a z drugiej pragnijmy dotrzeć, pomóc i zaprosić inne osoby do naszych wspólnot. Z pomocą Ducha Świętego niech wszystkie Grupy Modlitwy Ojca Pio dla nas i dla innych osób staną się miejscami doświadczenia miłości Bożej i ludzkiej oraz wyrazem troski o nich Kościoła Katolickiego. Drodzy! Dziękuję Wam wszystkim za tworzenie Grup Modlitwy Ojca Pio i zaangażowanie w ich duchowy oraz liczebny rozwój. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi Nowy Rok 2024, nasze życie i Grupy Modlitwy Ojca Pio!

Serdecznie zapraszamy Was na: Ogólnopolskie Czuwanie dla GMOP w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach (15 VI 2024 r.), Ogólnopolski Kongres dla Animatorów i Moderatorów GMOP w Tenczynie (13-15 IX 2024 r.), Kongres dla Animatorów i Moderatorów GMOP (dla Północnej części Polski) w Gdańsku (12 X 2024 r.), Czuwanie dla GMOP w Częstochowie (28 IX 2024 r.), Czuwanie dla GMOP w Warszawie Gocławiu (18 V 2024 r.), Rekolekcje dla GMOP w Tenczynie (22-24 XI 2024 r.).


Z wdzięcznością i modlitwą br. Robert Krawiec OFMCap,
krajowy koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio.
www.ojciecpio.pl   www.gmop.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *