Czuwanie Grup Modlitwy w Częstochowie 26/27 września 2020

Rozpoczęcie 26 września  o godz. 15-tej na Przeprośnej Górce
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i przywitanie
15.30 – Droga Krzyżowa w terenie
16.30 – Różaniec
17.00 – Msza św. odpustowa w sanktuarium św. O Pio
po Mszy św. przejazd na Jasną Górę
21.00 – Apel i czuwanie
22.00 – Konferencja 
23.00 – Konferencja 24.00 – Msza św. niedzielna
Po Mszy św. czuwanie modlitewne przed Jasnogórskim Obrazem do godz. 4.30

Jak zachować wierność powołaniu

Asyż

Chrześcijanin, który zapomniał o swoim powołaniu, chrześcijanin tylko z imienia, krótko mówiąc, chrześcijanin pochłonięty sprawami ziemskimi osądza rzeczy całkiem inaczej, odwrotnie niż czyni to chrześcijanin żyjący duchem Jezusa Chrystusa. Pierwszy ocenia rzeczy według ich przydatności, stosownie do tego, na ile mogą one zaspokoić jego próżne pragnienia , drugi natomiast zawsze bierze pod uwagę ich związek z dobrami niebieskimi.

Tak rodzi się chrześcijanin tylko z imienia, chrześcijanin, który ceni sobie honory, bogactwa, marności, wygody i wszystko, co może mu ofiarować nędzny świat. Głupcze! Zatrzymaj się i przypomnij sobie, że poprzez chrzest nie tylko wyrzekłeś się świata, ale i umarłeś dla niego! Albowiem Duch Święty mówi do Ciebie przez usta św. Pawła: „Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3,3)

Pamiętaj, głupcze, że nie zawsze życie człowieka zanurzonego w duchu Chrystusa, pozostaje ukryte i nieznane. Pamiętaj o tym, co zdarzy się w dniu Pańskim: „Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale” (Kol 3,4). „Umiłowani – pisze drogi nam Apostoł Jan, ku pocieszeniu wiernych – obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3,2).

Głupcze! Czyż nie wystarczy ci pewność bezgranicznej chwały, abyś się opamiętał i odzyskał rozum oraz pozostał wierny swemu powołaniu aż do końca?

Ojciec Pio, Pietrelcina, 16 listopada 1914 roku

Słowo Ojca Pio

„O, jak dobry jest Pan dla wszystkich! O ileż lepszy okazuje się jeszcze dla tego, kto ma rzeczywiste, szczere postanowienie podobania Mu się we wszystkim i oczekuje spełnienia się Bożych wobec niego zamiarów!”

Słowo Ojca Pio

Ucz się cierpieć w duchu w pełni chrześcijańskim i bądź pewna, że żadne cierpienie, nawet przyjmowane bez szczególnie wzniosłego motywu, nie pozostanie bez nagrody w życiu wiecznym.”